/Files/photogallery/distance5.jpg

Дистанційне навчання – це віртуальний науково-навчальний простір, організований у спеціально створеному навчальному середовищі за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Ви можете отримати якісну та сучасну освіту незалежно від того, де ви перебуваєте – інтернет-технології наближують освіту саме до Вас!

“Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій” – (Положення про дистанційне навчання, затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р.)

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ:

  • Гнучкість: учні, що одержують дистанційну освіту, в основному не відвідують уроки, а навчаються у зручний для себе час та у зручному місці.
  • Тематичність: в основу дистанційного навчання покладається тематичний принцип; кожний окремий предмет розподіляється на теми, що відповідають програмі навчання даного предмета.
  • Паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності.
  • Велика аудиторія: одночасне використання багатьох джерел навчальної інформації великою кількістю учнів, спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку учнів між собою та з вчителями.
  • Економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних засобів.
  • Технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір.
  • Соціальна рівність: рівні можливості одержання освіти одержання зання загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
  • Нова роль вчителя: дистанційна освіта розширює і оновлює роль вчителя, робить його наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно удосконалювати ті уроки, які він викладає, підвищувати творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.
  • Позитивний вплив на учня: підвищення творчого та інтелектуального потенціалу учнів, в тому числі учнів з особливими освітніми освітніми потребами, що одержують дистанційну освіту, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
  • Якість: якість дистанційної освіти не поступається якості очної форми навчання.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Метою дистанційного навчання – є надання освітніх послуг шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадян можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Суттєвою перевагою дистанційного навчання є можливість реалізувати доступ до загальної середньої освіти всіх тих, хто не має змоги навчатись у навчальних закладах через особливості фізичного або психічного стану:

Брак часу. Дистанційне навчання звільняє від необхідності відвідувати навчальний заклад у визначений розкладом час.

Професійна або інша зайнятість. Дистанційне навчання дає можливість отримати освіту всім тим, хто велику частину дня зайнятий на роботі, з дітьми або з сім’єю.

Територіальна віддаленість від навчальних закладів. Дистанційне навчання – це можливість отримати освіту для тих, хто живе у віддалених регіонах країни.

Фізичні можливості. Сучасні інформаційно-комунікативні технології, що використовуються в дистанційній освіті, дають можливість отримати освіту особам, які мають медичні обмеження для отримання освіти за традиційними формами, особам з особливими потребами.

Кiлькiсть переглядiв: 323

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.